Rättvisemärkt

18.04.2009 17:09:09

Text: Rättvisemärkt

Nr.: 4344

Archives: 78,02-5-3

Size: 1,8 x 1,3 cm

Origin: From Ola Gustafsson, Växjö, Sweden, 15.11.2002

 

Text: Rättvisemärkt

Nr.: 3315

Archives: 78,02-5-2

Size: 2,1 x 2,1

Origin: Forgotten, 01.11.2001

Text: Rättvisemärkt

Comment: smooth, bright Paper

Nr.: 748

Archives: 78,02-5-1

Size: 2,1 x 2,1 cm

Origin: From Michael Riehl, Frankfurt, Germany, 05.11.1999