Golden Force

26.03.2014 19:45:19

Text: GOLDEN FORCE Ecuador

Nr.: 3189

Archives: 4001-2-1

Size: 1,9 x 2,4 cm

Origin: From Elvis Velez, Guayaquil, Ecuador, 18.06.2001

 

Text: GOLDEN FORCE Ecuador

Nr.: 5045

Archives: 4001-2-2

Size: 1,8 x 2,3

Origin: From Friedrich-W. Kunze, Mölln, Germany, 07.10.2003

Text: GOLDEN FORCE Ecuador

Nr.: 5877

Archives: 4001-2-3

Size: 1,8 x 2,4 cm

Origin: From Julia + Alexey Bakirey, St. Petersburg, Russia, 15.10.2004

 

Text: GOLDEN FORCE Ecuador

Nr.: 9735

Archives: 4001-2-4

Size: 1,9 x 2,4

Origin: From Jens Bertram, Lehrte, Germany, 19.09.2010