Duplicates: Golden »B«

23.02.2014 13:18:38

Text: Golden »B« © Ecuador

Nr.: 129

Archives: 54,02-5-3

Size: 2,5 x 1,8 cm

Origin: Forgotten, 31.08.1999

 

Text: Golden »B« © Ecuador

Comment: small

Nr.: 215

Archives: 54,02-3-4

Size: 2 x 1,3

Origin: (Penny-Markt. München, Germany), 23.10.1999

Text: Golden »B« ®

Nr.: 4007

Archives: 54,01-1-1

Size: 2,1 x 1,8 cm

Origin: From Brigitte und Jürgen Feit, Traubing, Germany, 08.04.2002

 

Text: Golden »B« ®

Nr.: 7606

Archives: 54,01-2-3

Size: 2,4 x 1,9

Origin: (Penny, München, Germany), 23.06.2007

Text: Golden »B« ®

Nr.: 11740

Archives: 54,01-3-4

Size: 2,4 x 1,9 cm

Origin: (Penny, München, Germany), 21.02.2014

 

Text: Golden »B« ®

Comment: rounded Corners

Nr.: 2426

Archives: 54,01-2-2

Size: 2,2 x 1,8

Origin: From Josef Binder, Berlin, Germany, 18.01.2001

Text: Golden »B« ®

Comment: rounded Corners

Nr.: 6168

Archives: 54,01-4-3

Size: 2,5 x 2,2 cm

Origin: From Uli Achhammer, München, Germany, 25.04.2005

 

Text: Golden »B« ®

Comment: rounded Corners; plastic

Nr.: 10077

Archives: 54,01-2-4

Size: 2 x 1,6

Origin: From Friedrich-W. Kunze, Mölln, Germany, 08.02.2011

Text: Golden »B« ® Colombia

Comment: big

Nr.: 214

Archives: 54,01-3-1

Size: 2,6 x 2,3 cm

Origin: (Penny-Markt. München, Germany), 23.10.1999

 

Text: Golden »B« ® Colombia

Comment: rund Corners

Nr.: 4037

Archives: 54,01-4-1

Size: 2,4 x 2,2

Origin: (Penny-Markt. München, Germany), 26.04.2002

Text: Golden »B« ® Ecuador

Nr.: 3874

Archives: 54,02-2-3

Size: 1,8 x 1,6 cm

Origin: From Petra Zapletal, Pöcking, Germany, 24.01.2002

 

Text: Golden »B« ® Ecuador

Nr.: 1102

Archives: 54,02-2-4

Origin: (Spar, München), 04.11.1999

Text: Golden »B« ® Ecuador

Comment: dark red

Nr.: 3467

Archives: 54,02-3-1

Size: 2 x 1,5 cm

Origin: (ALDI, München), 20.08.2001

 

Text: Golden »B« ® Ecuador

Comment: small

Nr.: 750

Archives: 54,02-2-2

Size: 2 x 1,5

Origin: (Penny, Feldafing), 04.11.1999

Text: Golden »B« ® ECUADOR

Comment: round Corners

Nr.: 5214

Archives: 54,02-1-3

Size: 2,2 x 1,8 cm

Origin: Forgotten, 29.11.2003

 

Text: GOLDEN B ® HAB' MICH HEUTE EXTRA IN SCHALE GEWORFEN GOLDEN B ®

Nr.: 11124

Archives: 54,06-1-3

Size: 2,2 x 1,8

Origin: From Elvis Velez, Guayaquil, Ecuador, 18.07.2012

Text: GOLDEN B ® REISS MIR DIE KLEIDER VOM LEIB! GOLDEN B ®

Nr.: 11125

Archives: 54,06-1-4

Size: 2,2 x 1,8 cm

Origin: From Elvis Velez, Guayaquil, Ecuador, 18.07.2012

 

Text: GOLDEN B ®WAS GUCKST DU? KAUF MICH! GOLDEN B ®

Nr.: 11130

Archives: 54,06-2-4

Size: 2,2 x 1,8

Origin: From Elvis Velez, Guayaquil, Ecuador, 18.07.2012