26.03.2014 19:45:57

Text: 5 A DAY Just Eat More (fruit & veg) National School Fruit Scheme GHANA Class I 10 Bananas Week 1 JP DARTFORD

Nr.: 8060

Archives: 62-4-1

Size: 3,4 x 2,4 cm

Origin: From Margaret Archer, Bournemouth, England, 20.03.2008

 

Text: BOUBA BANANE DE GHANA

Nr.: 6833

Archives: 462-1-2

Size: 2,5 x 2,5

Origin: From Jan Pohanka, Lipnik, Czech Republic, 19.05.2006

Text: BOUBA BANANE DE GHANA

Nr.: 7006

Archives: 462-1-3

Size: 2,5 x 2,5 cm

Origin: From Peter Niessen, San Sebastian, Spain, 10.08.2006

 

Text: BOUBA Premium GHANA www.bananas.com

Nr.: 9424

Archives: 462-3-2

Size: 2,6 x 2,2

Origin: From Claus Jensen, Basel, Schweiz, 17.02.2010

Text: GHANA FAIRTRADE FFLJ0003

Nr.: 11062

Archives: 82-1-6

Size: 2,5 x 2,2 cm

Origin: From Margaret Archer, Bournemouth, England, 26.06.2012

 

Text: SCB GHANA Premium #4011 www.bananas.com

Nr.: 7554

Archives: 79,02-5-4

Size: 2,5 x 2,2

Origin: From Claus Jensen, Basel, Schweiz, 03.04.2007