Banachon

29.09.2013 01:11:00

Text: PLATANOS BANACHON MACHOS MA

Nr.: 6979

Archives: 506-5-1

Size: 1,4 x 2,5 cm

Origin: From John A. Kirchner, Los Angeles, CA, USA, 09.08.2006

 

Text: PLATANOS BANACHON MACHOS MI

Nr.: 8126

Archives: 506-5-2

Size: 1,4 x 2,5

Origin: From Elinor Miller, Charlottesville, VA, USA, 18.03.2008

Text: PLU 4224 gran B banachon platanos de variedad

Nr.: 8463

Archives: 508-2-1

Size: 3,8 x 2,3 cm

Origin: From Rosalie Miller, St. Joe, IN, USA (TicoBan 2008), 18.01.2009

 

Text: PLU 4224 gran B banachon platanos de variedad

Nr.: 10181

Archives: 508-2-3

Size: 3,8 x 2,3

Origin: From Emerson Nichols, High Point, NC, USA, 21.03.2011

Text: PLU 4235 gran B banachon platanos de variedad

Nr.: 8459

Archives: 508-2-2

Size: 3,8 x 2,3 cm

Origin: From Rosalie Miller, St. Joe, IN, USA (TicoBan 2008), 18.01.2009