Produktion

25.05.2014 15:47:26

Text: ECOLOGISK PRODUKTION GODLÄND AV KRAV ® KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Nr.: 4740

Archives: 5021-2-3

Size: 1,6 x 2,2 cm

Origin: From Joan Weinmayr, Lexinton , MA, USA, 15.05.2003

 

Text: HEMKÖP KRAV ® ECOLOGISK PRODUKTION GODLÄND AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Nr.: 4567

Archives: 5021-2-2

Size: 1,6 x 3,5

Origin: From Elvis Velez, Guayaquil, Ecuador, 21.02.2003

 

Text: KRAV ® DEMNA PRODUKTION Ä KONTROLLERAD OCH GODKÄND AV KRAV

Nr.: 3137

Archives: 5022-1-1

Size: 2,2 x 3,3 cm

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 04.05.2001

 

Text: KRAV ® EKOLOGISK PRODUCTION CERTIFIERAD ELNIGT KRAVS REGLER ... Everfresh Group AB

Nr.: 8394

Archives: 5021-3-3

Size: 1,9 x 2,7

Origin: (Antwerpen), 01.04.2009

 

Text: KRAV ® EKOLOGISK PRODUCTION CERTIFIERAD ELNIGT KRAVS REGLER ... Everfresh Group AB

Nr.: 11841

Archives: 5021-3-4

Size: 2,2 x 2,9 cm

Origin: From Linda Schrandt; Milwaukee, WI, USA, 16.04.2014

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV

Nr.: 826

Archives: 5021-1-3

Size: 2,1 x 3,8

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.11.1999

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV AB Banan-Kompaniet

Nr.: 823

Archives: 5021-1-4

Size: 2 x 2,9 cm

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.11.1999

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV AB Banan-Kompaniet

Nr.: 3703

Archives: 5021-3-1

Size: 2,2 x 2,5

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.10.2001

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV AB Banan-Kompaniet

Nr.: 6625

Archives: 5021-3-2

Size: 1,9 x 2,5 cm

Origin: Forgotten, 08.02.2006

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV KONTROLLFÖRENINGEN FÖR ÖKOLOGISK ODLING

Nr.: 1021

Archives: 5021-4-1

Size: 1,6 x 2,6

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 20.01.2000

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Nr.: 3081

Archives: 5022-1-2

Size: 2,1 x 3,8 cm

Origin: From Ola Gustafsson, Växjö, Sweden, 01.05.2001

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV SAMODLARNA

Nr.: 1007

Archives: 5021-1-1

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 20.01.2000