Godkaend

26.03.2014 19:45:38

Text: KRAV ® DEMNA PRODUKTION Ä KONTROLLERAD OCH GODKÄND AV KRAV

Nr.: 3137

Archives: 5022-1-1

Size: 2,2 x 3,3 cm

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 04.05.2001

 

Text: KRAV ® EKOLIGISK ODLING GODKÄND AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING saba FRUKT & GRÖNT VÄSTERAS 021-81 88 50

Nr.: 4341

Archives: 5021-4-2

Size: 1,9 x 3

Origin: From Ola Gustafsson, Växjö, Sweden, 15.11.2002

 

Text: KRAV ® EKOLIGISK ODLING GODKÄND1 AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Nr.: 4028

Archives: 5022-1-3

Size: 1 x 1,6 cm

Origin: From Krzysztof, "Alfer" Kowalczyk, Warszawa, Polska, 13.04.2002

 

Text: KRAV ® EKOLIGISK ODLING GODKÄND1 AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING Alt Grönt i Vallentuna AB

Nr.: 3136

Archives: 5021-1-2

Size: 2,1 x 3,8

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 04.05.2001

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV

Nr.: 826

Archives: 5021-1-3

Size: 2,1 x 3,8 cm

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.11.1999

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV AB Banan-Kompaniet

Nr.: 823

Archives: 5021-1-4

Size: 2 x 2,9

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.11.1999

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV AB Banan-Kompaniet

Nr.: 3703

Archives: 5021-3-1

Size: 2,2 x 2,5 cm

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.10.2001

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV AB Banan-Kompaniet

Nr.: 6625

Archives: 5021-3-2

Size: 1,9 x 2,5

Origin: Forgotten, 08.02.2006

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV KONTROLLFÖRENINGEN FÖR ÖKOLOGISK ODLING

Nr.: 1021

Archives: 5021-4-1

Size: 1,6 x 2,6 cm

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 20.01.2000

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Nr.: 3081

Archives: 5022-1-2

Size: 2,1 x 3,8

Origin: From Ola Gustafsson, Växjö, Sweden, 01.05.2001

 

Text: KRAV ® Ekologisk Produktion Godkänd AV SAMODLARNA

Nr.: 1007

Archives: 5021-1-1

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 20.01.2000

 

Text: KRAV ® Godkänd Ekologisk Odling Vallen

Nr.: 827

Archives: 5021-2-1

Size: 0,5 x 1,5

Origin: From Pär Ölander, Lidingö, Sweden, 27.11.1999

 

Text: Natuurland ® IMPORT HOLLAND KRAV ® EKOLIGISK ODLING GODKÄND AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Nr.: 4343

Archives: 5022-4-1

Size: 2,2 x 1,9 cm

Origin: From Ola Gustafsson, Växjö, Sweden, 15.11.2002

     
   

Text: KRAV ® EKOLIGISK ODLING GODKÄND AV KONTROLLFÖRENNINGEN FÖR EKOLOGISK ODLING

Comment: Tape to bundle the Bananas

Nr.: 4339

Archives: 5022-2-1

Size: 2,1 x 7 cm

Origin: From Ola Gustafsson, Växjö, Sweden, 15.11.2002